Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

- platí se hotově před provedením výkonu

a/ vystavení potvrzení

o zdravotní způsobilosti žadatele, o absolvování vstupní či výstupní prohlídky

- o provedení preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele, pokud není uzavřená smlouva o závodní preventivní péči

- o zdravotní způsobilosti žadatele za účelem získání zbrojního průkazu

- o vyšetření samoplátců lázeňské léčby, před pracovním pobytem v zahraničí

- pro koncese, živnostenské listy

500,-Kč

b/ vystavení potvrzení o vyšetření

- pro přihlášky na VŠ, studium při zaměstnání, vstupní prohlídky učňů, před nástupem na brigádu

- pro získání zdravotních a řidičských průkazů, průkazů svářečů a jeřábníků, pro opakované potvrzení držitelů zbrojního pasu, pro sportovce

- pro vypsání životní pojistky

- před umělým přerušením těhotenství

400,-Kč
c/ vystavení potvrzení o periodické prohlídce zaměstnance pro podniky, se kterými byla uzavřena smlouva o této ceně dle smlouvy

d/ vypsání lékařské zprávy

- pro smluvní závodní lékaře

- pro soudy, policii, úřady práce, potvrzení pro řešení bytových záležitostí

- výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta

- k oznámení o úrazu, pro ohodnocení bolestného

300,-Kč

e/ potvrzení o zdravotním stavu pro pracovníky na letních táborech, aplikace nepovinné očkovací látky,

potvrzení pro děti před nástupem na tábor, administrativní výkon na žádost pacienta /20 min/

100,-Kč

 

Ceník platí od 1. 11. 2020

Ceny a úkony vychází z vyhlášky MZd ,kterou se vydává seznam zdrav. výkonů s bodovými hodnotami.

Dle zákona 634/1992 par. 16 se doklad o zaplacení vystavuje na žádost platícího.

.

12350643 mb