Výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

platí se hotově před provedením výkonu

a/ Vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti žadatele
 • za účelem získání zbrojního průkazu
 • vyšetření samoplátců lázeňské léčby
 • před pracovním pobytem v zahraničí
400,-Kč
b/ Vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti žadatele
 • o absolvování vstupní či výstupní prohlídky
 • preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele, pokud není uzavřená smlouva o závodní preventivní péči
 • koncese, živnostenské listy, přihlášky na VŠ, studium při zaměstnání, vstupní prohlídky učňů, vyšetření před nástupem na brigádu, zdravotní průkaz, průkazy svářečů a jeřábníků, sportovci, řidičské průkazy
 • opakované potvrzení držitelů zbrojního pasu
 • vypsání životní pojistky
 • vyšetření před umělým přerušením těhotenství
400,-Kč

c/ Vystavení potvrzení

 • o periodické prohlídce zaměstnance pro podniky, se kterými byla uzavřena smlouva o této ceně
dle smlouvy
d/ Vypsání lékařské zprávy
 • pro smluvní závodní lékaře
 • pro soudy, policii, úřady práce, potvrzení pro řešení bytových záležitostí
 • výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta
200,-Kč
e/ Vypsání oznámení o úrazu, bolestného, potvrzení o zdravotním stavu pro pracovníky na letních táborech, aplikace nepovinné očkovací látky, potvrzení pro děti před nástupem na tábor, administrativní výkon na žádost pacienta /20 min/ 200,-Kč

 

Ceník platí od 2.1.2009

Ceny a úkony vychází z vyhlášky MZd ,kterou se vydává seznam zdrav. výkonů s bodovými hodnotami.

Dle zákona 634/1992 par. 16 se doklad o zaplacení vystavuje na žádost platícího.

.

12350643 mb